Antimikrobinės savybės

antimikrobines savybes

Moksliniai straipsniai susiję su juodosios plokščiamusės lervų antimikrobinėmis savybėmis: UAB “Insectum” tyrimas kartu su Lietuvos mokslo institucijomis dėl juodosios plokščiamusės (Hermetia illucens) riebalų antimikrobinių savybių:

Atlikti tyrimai parodė, kad juodosios plokščiamusės (BSF, Hermetia illucens) lervos riebalai turi stabilumą vienerių metų stebėjimo periode, be jokių cheminio r mikrobiologinio sugedimo požymių. Skirtingos riebalų frakcijos buvo ištirtos savo antimikrobinėmis savybėmis, kurios parodė efektyvumą prieš Candida albicans (sustabdyto augimo zona variavo nuo 10.5 iki 12.5 mm), Bacillus subtilis (nuo 12.5 iki 16.5 mm), Staphylococcus aureus (12.5 mm) ir Escherichia coli (10.o mm). Stabdymo efektas Candida albivans buvo patvirtintas produkto galiojimo studijomis naudojant lervų riebalų pagrindu oleogelį modelinėje maisto matricoje. Tyrimas atskleidžia, kad juodosios plokščiamusės lervos riebalai gali būti labai stabilus ingridientas su daug žadančiomis antimikrobinėmis savybėmis, kurios gali ištęsti maisto produktų galiojimo laiką net su nedideliais kiekiais.

Atlikti juodosios plokščiamusės maitinimo tyrimai parodo milžinišką potencialą tvarkyti organines atliekas. Žmonių išmatų sumažinimas buvo 51.3 %. Taip pat nustatyta, kad juodosios plokščiamusės pagreitino Salmonella Senftenberg in dviejų tipų Salmonella Typhimurium (paplitusi DT 178 ir antibiotikams atspari DT 104) mažėjimą lyginant su kontrole.

Antimikrobiniai peptidai iš plataus vabzdžių spektro turi stipriais antimikrobines savybes prieš mikroninius ligų sukelėjus. Šioje studijoje išgauti septyni nauji genų fragmentai iš trijų tipų juodosios plokščiamusės lervos antimikrobinių peptidų ir buvo pavadinti cecropinZ1, sarcotoxin1, sarcotoxin (2a), sarcotoxin (2b), sarcotoxin3, stomoxynZH1, and stomoxynZH1(a). Tarp šių genų, 189 bazinių porų genas (stomoxynZH1) buvo klonuotas į pET32a išraiškos vektorių ir išreikštas į Escherichia coli kaip sintetinis baltymas su tioredoksinu. Rezultatai rodo, kad Trx-stomoxynZH1 turi plačias inhibitorines savybes prieš įvairius patogenus, tarp kurių Gram-teigiamos bakterijos Staphylococcus aureus (Auksinis stafilokokas), Gram-neigiama bakterija Escherichia coli, grybelis Rhizoctonia solani KhuÈn (rice)-10 ir grybelis Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary-14. Minimali inhibitorinė Trx-stomoxynZH1 koncentracija yra didesnė prieš gram-teigiamas bakterijas nei gram-neigiamas bakterijas, bet panašios kaip grybelių rūšims. Šie rezultatai rodo, kad juodosios plokščiamusės lervos gali būti turtingu šaltinių naujų antimikrobinių peptidų atradimui. Svarbu, stomoxynZH1 rodo didelę naudą kontroliuojant antibiotikams atsparius patogenus.

Juodoji plokščiamusė (Hermetia illucens) yra naudojama organinių atliekų biokonversijai į pašarą ūkiniams gyvūnams ir akvakultūrai, ir tai yra ekonomiškai vienas iš svarbiausių auginamų vabzdžių pasaulyje. Lervos gali būti maitinamos žemės ūkio atliekomis ir net skystu mėšlu, turinčiu gan neprognozuojamą ir aukštą patogenų lygį. Šitame straipsnyje yra parodoma, kad juodosios plokščiamusės lervos turi ypatingai platų spektrą antimikrobinių peptidų (AMP), kurie suveikia, kuomet lervos maitinamos daug patogenų turinčia dieta. Didžiausias skaičius AMP ir jų veiksmingumo išraiška nustatyta lervoms duodant baltymus arba saulėgrąžų aliejų. Įdomiausia, kad nuo dietos priklausančių AMP išraiška iš lervų persiduoda ir į pašarus, kurie turi inhibitorinį poveikį prieš platų spektrą bakterijų.

Juodosios plokščiamusės (hermetia illucens) lervų ekstraktas yra žinomas kaip turintis antibakterinį poveikį. Šioje studijoje su dujų chromotografu-masinės spektrometrijos analize identifikuotas aktyvus lervų ekstrakto elementas – adipino rūgštis. Šios rūgšties antibakterinės savybės buvo ištirtos su pelėmis apkrėstomis Klebsiella pneumoniae. Gavusios adipino rūgšties pelėse sumažėjo plaučių bakterijų skaičius ir mažesnis svorio mažėjimas lyginant su kontroline grupe. Histopatologija patvirtina, kad kasdieninis šios rūgšties naudojimas per 10 dienų nesukėlė jokio toksiškumo pelių kepenyse ir inkstuose. Taigi, adipino rūgštis yra nauja antibakterinė priemonė.

Meticilinui atsparus Staphylococcus aureus (MRSA) – auksinis stafilokokas, yra dažniausia sepsio priežastis, dėl kurios reikia skubiai sukurti naujus vaistus, kurie padėtų įveikti šią infekciją. Du homologiniai vabzdžių CSαβ peptidai – DLP2 and DLP4 iš juodosios plokščiamusės lervos pirma išreikšti Pichia pastoris, su atitinkamais 873.5 and 801.3 mg/l kiekiais. DLP2 and DLP4 parodė stiprias antimikrobines savybes prieš Gram-teigiamas bakterijas ypatingai MRSA ir dar didesnį stiprumą, greitesnį naikinimą, ir ilgesnį poantibiotinį veikimą bei vankomicinas. 30 dienų MRSA pereinamasis laikotarpis esant DLP2/DLP4 neleido atsirasti atsparioms mutacijoms. Makromolekulinė sintezė parodė, kad DLP2/DLP4 turėjo inhibitorines savybes prieš multi-makromolekulinę sintezę ypatingai RNA. Cistometrija ir elektronų mikroskopijos rezultatai rodo, kad ląstelių ciklas buvo sustabdytas R-fazėje. Prie 3‒7.5 mg/kg DLP2 ar DLP4 dozių, pelių išgyvenamumas apkrėstų MRSA buvo 80‒100%. DLP2 and DLP4 sumažin bakterinę translokaciją daugiau nei 95 % blužnyje ir inkstuose; sumažinti serumo ir uždegiminių citokinų lygiai; padidėjo anti-uždegiminių citokinų lygiai; ir sumažino plaučių ir blužnies sužeidimus. Šie duomenys rodo, kad DLP2 ir DLP4 gali būti puikūs kandidatai su naujais antimikrobiniais peptidais prieš auksinio stafilokoko infekcijas.

Visos Juodosios plokščiamusės (Hermetia illucens) lervos ekstrakto antibakterinės savybės buvo įvertintos ir išbandytos prieš šešias rūšis augalinių patogenų. Ekstraktai buvo paruošti homogenizuojant sumaišytas smulkintas lervus su 0.01 % acto rūgštimi prie 4 °C 12 valandų.   Du metodai, įleidimas į agarą ir augimo kreivės suma, buvo panaudoti studijuojant antibakterines savybes prieš patogenus. Šioje studijoje lervų ekstraktai pademonstravo antimikrobines savybes prieš visus šešis išbandytus patogenus. Inhibicinės zonos įvertis bei flourescencinis įvertis patvirtina, kad lervos turi reikšmingą antibakterinį aktyvumą prieš bakterinius patogenus. Duomenys pateikia tolesnius įrodymus, kad lervų ekstraktai gali turėti įtaką kovoje prieš mikroorganizmus.

Eumelanino tipo pigmentas yra sintetinamas visose Juodosios plokščiamusės gyvavimo cikluose: lervoje, prieš leliukę, leliukėje ir musėje. Didžiausias melanino koncentracija aptinkama išnaroje.  Melaninas yra ne tik išnaroje, bet musei išskridus jis joje lieka. Jis taip pat aptinkamas ir vabzdžio kūne kompleksiniuose junginiuose su lipidais. Lėliukėje, pagrinde laurinė rūgštis yra asocijuojama su melaninu. Jo proporcija melanino-chitozano komplekse yra 80 %. Izoliuotas melanino-chitozano kompleksas suaugusioje musėje rodo platų antibakterinį aktyvumą, inhibitindamas 21 iš 25 išbandytų kultūrų. Melanino-chitozano kompleksas iš tuščių lėliukių išnarų kartu su lervos melanino alkoholio suspencija inhibitino dvigubai mažiau bakterijų kultūrų. Geriausi rezultatai nustatyti inhibitinant bakterijas buvo su Aspergillus niger, Candida albicans, salmonella, and Staphylococcus aureus.

Šios studijos tikslas buvo įvertinti pilnų riebalų vabzdžių efektą broileriams ir kaip tai paveikia jų augimą bei virškinamojo trakto mikrobiotos sudėti. Iš viso 1850 dienos amžiaus Ross 308 patelių buvo naudojama keturiuose nepriklausomuose eksperimentuose. Vabzdžiai Gryllodes sigillatus, Shelfordella lateralis, Gryllus assimilis, Tenebrio molitor ir Hermetia illucens buvo panaudoti įvairiuose kiekiuoe nuo 0.05 % iki 2 %. Bendrai, vabzdžių maisto naudojimas broilerių dietoje nepaveikė jų augimo eksperimentų metu. Bet, 0.2 % T. molitor ir H. illucens priedas padidino pašarų suvartojimą 15–35 dienomis (P = 0.011) ir per visą maitinimosi periodą (dienos 1–35; P = 0.018) (Eksperimentas 3). Toliau, Eksperimente 4 naudojimas 0.2 % S. lateralis pagerino kūno svorio prieaugį (dienomis 11–21 ir 1–21), maisto suvartojimą (dienomis 1–10 ir 1–21) ir pašaro konversiją (dienomis 1–21). Vabzdžių priedai sumažino pH digesta (Eksperimentai 1 ir 2) ir caeca (Eksperimentas 2). Dietų papildymas su H. Illucens (Juodosios plokščiamusės lerva) sukėlė stipriausią efektą mikrobiotai populiacijos crop, ileum ir caeca (Eksperimentas 3).  Šie rezultatai rodo, kad pilnų riebalų vabzdžių pašaro naudojimas sąlyginai nedideliais kiekiais gali paveikti broilerių virškinamojo trakto mikrobiotos kompoziciją.

Juodosios plokščiamusės lervos yra efektyvūs atliekų tvarkytojai, gyvenantys itin nepatogiose bei šiukščiose sąlygose, tokiose kaip mėšle ar ŠGP atliekose, pilnuose bakterijų ir pelėsių. Šios biologinės charakteristikos reiškia, kad juodosios plokščiamusės lervos išgyvena dėl savo antimikrobinių peptidų (AMP) ir kitų medžiagų, kurios turi antimikrobinių savybių. Žaizdų gyjimas yra kompleksinis procesas susidedantis iš keturių persiklojančių procesų: hemostazės, uždegiminės fazės, proliferatinės fazės ir modeliavimo fazės (brandinimo ir epitelizacijos). Visos žaizdų gyjimo fazės yra priklausomos nuo ląstelinių medžiagų sekrecijos tokių kaip augimo faktorių, chemokinų, citokinų, proteinastazių ir tarpląstelinių matricos komponentų. In vitro žaizdų gyjimas gali būti stebimas su įvairiomis ląstelinėmis medžiagomis ir žymekliais. Šio tyrimo esmė buvo juodosios plokščiamusės ekstrakte išskirti AMP ir kitas antibiotines medžiagas ir in vitro stebėti jų poveikį bakterijų augimui ir citotoksiškumui žmogaus ląstelėms. Ekstraktai parodė stiprų inhibicinį poveikį bakterijų augimui, ypatingai Pseudomonas flourescens. Taip pat dauguma ekstraktų, turėjusių inhibitorinį poveikį bakterijų augimui, nebuvo citotoksiški žmonių ląstelėms.

Aktyvus antimikrobinis peptidas HI-3 buvo išskirtas ir išgrynintas iš 5-os stadijos Hermetia illucens lervos, ir tyrinėtas jo poveikis nazofaringinės karcinomos (CNE2) ląstelių paplitimui, apopsijai ir migracijai. Taip pat buvo in vitro studijuojamos telomerase reverse transcriptase (hTERT) išraiškos CNE2 ląstelėse siekiant išsiaiškinti HI-3 poveikio mechanizmus CNE2 ląstelėms. Rezultatai parodė, kad trys frakcijos (HI-1, HI-2, HI-3) buvo išskirtos iš H. Illucens lervos hemolimfos. Po išgryninimo su RP-HPLC, tik HI-3 parodė inhibicines savybes prieš keturias rūšis bakterijų. Taip pat buvo pademonstruota, kad HI-3 efektyviai veikė prieš CNE2 ląstelių išplitimą dozių ir laiko priklausomybėje. CNE2 ląstelių apopsija buvo stebima prie 160 μg/ml HI-3, ir ankstyvas apopsijos rodiklis iki 27.59%. Tačiau, joks reikšmingas inhibicinis efektas ir apopcija nebuvo nustatyta žmogaus umbilikinės venos endotelinėms ląstelėms (HUV-C). Taip pat, HI-3 reikšmingai sumažino CNE2 ląstelių galimybę migruoti lyginant su kontroline grupe. Kita vertus, mRNA lygmuo ir hTERT baltymai naudojant HI-3 buvo reikšmingai žemesni lyginant su kontroline grupe. Rezultatai rodo, kad HI-3 gali inhibitinti CNE2 ląstelių paplitimą ir sukelti apopsiją sumažindama jų telomerasinį aktyvumą, bet nesukeliant jokių stebimų neigiamų padarinių HUV-C. Galima teigti, kad HI-3 turi potencialo tapti anti-vėžiniu vaistu su mažu toksiškumu normalioms ląstelėms.

Buvo 40 dienų periode tirta kaip broilerių dietos (kontrolė, 0.1%, 0.5%, ir 1% H. illucens peptidų ekstraktas) poveikis imunitetui. Visi broileriai buvo vakcinuoti su H9H2. Grupės maitintos 0.5% Juodosios plokščiamusės peptidų ekstraktu pademonstravo efektyviausią imuninį efektą (p<0.01), antras geriausias rezultatas buvo su 0.1% ekstrakto. Studijai buvo pasirinktos 162 dedančios vištos ir 25 % (HI25) ar 50 %(HI50) juodosios plokščiamusės lervų miltų pakeitė kukurūzų-sojų miltus lyginant su kontrole (SBM). Nustatyta, kad HI50 grupė turėjau aukštesnį acetato ir butirato lygį nei kontrolė. Buvo tirta ar džiovintos Juodosios plokščiamusės (Hermetia illucens) lervos ir prieš-leliukės gali pakeisti sojų miltus ir riebalus broilerių dietoje. Nustatyta, kad broilerių maitintų lervų prieš-leliukėmis kiaušinių svoris ir sienelių storis buvo didesnis ir bakterijų įvairovė žarnyne reikšmingai didesnė. Juododios plokščiamusės lervomis ir prieš-lėliukėmis maitinti broileriai turėjo reikšmingai mažesnes Lactobacillus ir Bifidobacterium populiacijas. Ši studija įvertina vabzdžių miltų gautų iš juodosios plokščiamusės (Hermetia illucens) lervos įtrauktų į vaivorykštinio upėtakio (Oncorhynchus mykiss) poveikį autochtoninei žarnynio mikrobiotai. Trys dietos, su skirtingais vabzdžių miltų kiekiais (10%, 20% ir 30%) ir kontrilinė dieta be vabzdžių miltų buvo tirta 12 savaičių bandymuose. Analizuojant žarnyno mikrobines bendruomenes ir sekvestuojant 16S rRNA geną panaudota Illumina MiSeq platforma ir QIIME. Remiantis Greengenes duomenų baze aptikta 1 514 155 taksomologinių atitikčių. Žuvys maitintos dieta su vabzdžių miltais parodi didesnę bioįvairovę su mažesniu kiekiu Proteobakterijų kiekių palyginus su kontrole. Taip pat vabzdžių miltų įtraukimas padidino Mikoplazmos kiekį, kuris yra asocijuojamas su galimybe gaminti laktinę rūgštį ir acto rūgštį galutiniuose fermentavimo produktuose. Mes tikime, kad aptiktos variacijos autochtoninėse žarnyno mikrobiotuose upėtakyje pagrinde susidarė dėl probiotinių fermentuojamo chitino savybių. Eksperimento tikslas buvo testuoti juodosios plokščiamusės (Hermetia illucens) lervų miltų, kaip papildo Biglio veislės šunims, efektą. Iš viso devynios sveikos Biglio kalaitės (pradinis svoris 12.1+-1.76 kg) buvo maitingos grudų pagrindo dieta su trimis lervų miltų lygiais (0, 1% ar 2%) 42 dienų bandyme. 6 savaičių eksperimento pabaigoje, visiems šunys buvo padaryta Escherichia coli lipopolysaccharide 100 μg/kg kūno svorio  injekcija. Albumino koncentracija tiesiškai didėjo su lervų miltų lygio didėjimu (P<0.05). Taip pat buvo pastebėtas tiesinis kalcio koncentrasijos didėjas su lervų miltų lygio didėjimu (P<0.05). Nors dietiniai skirtumai neturėjo įtakos eterio ekstrakto suvirškinamumui, tačiau sausos medžiagos ir baltymų virškinamumas didėjo su lervų miltų lygio didėjimu. Naviko nekrozės faktoriaus-α koncentracija tiesiškai mažėjo, bet glutationo peroksidazė koncentracija tiesiškai didėjo po 6 valandų iššūkio (P<0.05) didėjant lervų miltų lygiui. Taip pat užfiksuotas kvadratinis glutationo peroksidazės ir superoksido distutazės didėjas po 3 valandų iššūkio (P<0.05) didėjant lervų miltų lygiui. Šios studijos atradimai rodo, kad lervų miltai gali būti naudingi kaip dietinis priedas pagerinantys sausos medžiagos ir baltymų virškinamumą bei antiuždegiminius ir antioksidacinius gebėjimus. Tyrimo metu buvo įvairiais juodosios plokščiamusės miltų kiekiais (4 ir 8 %) papildomos kiaulių dietos ir lyginama su kontrole jų poveikis žarnynui ir imunitetui. Nustatyta, kad juodosios plokščiamusės lervų miltų įtraukimas gali sustiprinti žarnyno sienelių imunitetą, per besikeičiančią žarnyno mikroflorą ir metabolitus. Pvz., 4 % juodosios plokščiamusės lervos miltų įtraukimas reikšmingai padidino Lactobacillus, Pseudobutyrivibrio, Roseburia ir Faecalibacterium lyginant su kontrole (P < 0.05) bei reikšmingai sumažino Streptococcus. Šioje studijoje iš Juodosios plokščiamusės lervos pavyko izoliuoti ir identifikuoti grybelį Chrysosporium multifidum. Šio grybelio ekstraktas parodė vidutinį aktyvumą prieš methicillin’ui atsparų auksinį stafilokoką. Tyrimo metu prieš Salmonella sp. ir E. coli buvo panaudoti skirtingi juodosios plokščiamusės lervos ekstrakto koncentratai (10 mg/ml, 20 mg/ml, 40 mg/ml, 80 mg/ml, 160 mg/ml and 320 mg/ml). Sprendžiant iš inhibicijos zonos, juodosios plokščiamusės lervos ekstraktas turi stiprų (P<0.05) antibakterinį aktyvumą prieš Salmonella sp. and E. coli prie koncentracijos 320 mg/ml. Šioje studijoje buvo identifikuotas naujas juodosios plokščiamusės (Hermetia illucens) lervose esantis bioaktyvus polisacharidas kaip molekulė kuri aktyvuoja įgumtą žinduoliu imuniteto atsaką. Buvo pabandyta izoliuoti tą molekulę, kuri buvo pavadinta dipterose-BSF, naudojant gelio filtraciją ir anijono mainų chromotografiją, sekančia azoto oksido (NO) produkcija pelių makrofaginėse ląstelėse RAW264.7 kaip žymekliu imunomoduliaciniam aktyvumui. Dipterose-BSF turėjo vidutinį molekulių svorį 1.47x 10^5 ir buvo sudaryta iš 10 monosacharidų. Taip pat, in vitro tyrimas pademonstravo, kad dipterose-BSF padidino pro-u-degiminių citokinu ir interferonų β (IFNβ) išraišką RAW264.7 ląstelėse. Tyrimo rezultatai rodo, kad dipterose-BSF turi imunomodiliacinį potencialą per įgimtos imuniteto sistemos aktyvavimą, kuris leistų sukurti naujus imunomoduliaciją skatinančius papildus paukštininkystei, gyvulininkystei ir žuvininkystei.
Ši studija parodo, kad pašaras su 45 % vištienos šalutinių gyvūninių produktų su 10 % juodosios plokščiamusės (hermetia illucens) lervos miltais gali sėkmingai pakeisti žuvų miltus Azijos jūrų ešerių mityboje su reikšmingais padidėjimais histometriniuose matavimuose ir rūgštiniuose mucinuose. Su tokia dieta išgyvenamumas prieš V. harveyi reikšmingai padidėja kartu su genais susijusiais su imunitetu. Intensyvus antibiotikų naudojimas sukėlė antimikrobinio atsparumo padidėjimą per kelis pastaruosius dešimtmečius, todėl reikia naujų būdų išvystyti efektyvias antimikrobines medžiagas. Šioje studijoje, panaudojant anvirkštinės fazės chromotografiją HPLC ir Nano-LC-ESI-MS/MS sistemoje, buvo identifikuotas peptidas Juodosios plokščiamusės (Hermetia illucens) lervos hemolimfoje. Buvo ištirtas HP/F9 peptidų antimikrobinis poveikis prieš Plaučių uždegimo klemsieles (Klebsiella pneumoniae) in vivo ir in vitro. Peptidas efektyviai inhibavo K. pneumoniae in vitro ir visiškai pašalino iš pelių plaučių. Svarbu. peptidai (22,000 Da, HP/F9) sėkmingai sumažino plaučių uždegimą esant K. pneumoniae infekcijai. Šie rezultatai parodo, kad HP/F9 peptidas iš Juodosios plokščiamusės lervos gali efektyviai apsaugoti peles nuo K. pneumoniae infekcijų. HP/F9 galėtų būti naujas kandidatis efektyvių antimikrobinių medžiagų vystymui. Nustatė, kad visiškas sojų aliejaus pakeitimas su juodųjų plokščiamusių lervų rielabais sumažino potencialiai patogeninių bakterijų paplitimą, pvz. Enterobacteriaceae, taip pat sumažino IL-6 lygį, tuo metu dalinis sojų aliejaus pakeitimas (50 %) sumažino TNF-α koncentraciją. Sojų aliejus jaunų kalakutų mityboje gali būti sėkmingai pakeistas su juodųjų plokščiamusių lervų riebalais ir tuo pačiu šie riebalai gali būti laikomi antimikrobiniais bei stiprinančiais imuninę sistemą. Reziumuojant, studija parodė, kad įtraukiant juodosios plokščiamusės lervų pulpą į mitybą prie ne didesnio nei 131 g/kg lygio neturi jokio neigiamo poveikio veidrodinių karpių augimui ir žarnyno sveikatai. Juodosios plokščiamusės lervos nedidelio kiekio įtraukimas į dietą sumažino viso veidrodinio karpio kūno riebalų lygį ir padidino antioksidacinį aktyvumą. Studijos rezultatai parodo, kad putpelės maitinamos 13.15 % juodosios plokščiamusės lervų maistu (pakeičiant 100 % žuvų miltus) lyginant su kontrole, turėjo reikšmingą poveikį kiaušinių dėjimui ir kiaušinių masei (p<0.05). Taip maitintų putpelių imunitetas taip pat buvo stipresnis: padidėjo vidutinis makrofaginių fagocitų aktyvumas ir pajėgumas bei didesnis antikūnių koncentracija prieš paukščių gripo virusą (p<0.05). Studija pateikia išvadą, kad 2 % juodosios plokščiamusės lervos miltai paveikia specifines bakterijų populiacijas ir metabolinius profilius ir palaiko klubinės žarnos imunitetą.

Studija nustatė, kad kukurūzų-sojos pagrindo mitybą papildant juodosios plokščiamusės (hermetia illucens lot.) lervos miltais (0,1,2,3 %), nustatyta tiesinė priklausomybė su naudingu poveikiu viduriavimo sumažinimui, imuniteto atsakui ir mažosios žarnos morfologijai penimiems paršeliams.

Tyrimas nustatė, kad juodosios plokščiamusės ekstrakto antibakterinis aktyvumas didėjo tiesiogiai su ekstrakto koncentracija. Išvadose teigiama, kad juodosios plokščiamusės 325 mg.ml-1 ekstraktas yra efektyvi priemonė sustabdyti Salmonella typhimurium, E. coli ir Pseudomonas aureginosa bakterijų augimą.

Atradimai atskleidžia, kad Juodosios plokščiamusės (Hermetia illucens) lervų riebalų rūgštys turi reikšmingą poveikį stabdant fitopatogenų ( Pantoea agglomerans, Xanthomonas campestris, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum ir Dickeya solan) plitimą ir augimą.

Baigiamąjame darbe buvo nustatyta, kad naudojant pilnų riebalų Juodosios plokščiamusės (Hermetia illucens) lervos miltus maitinant žindomas kiaulaites iki 50 % jų baltymų poreikio, palaikė augimą ir imuniteto sistemos tvirtumą nė kiek nesiskiriantį nuo įprastinės dietos su antibiotikais.

Antimicrobial peptides (AMPs) play a key role in the innate immunity, the first line of defense against bacteria, fungi, and viruses. AMPs are small molecules, ranging from 10 to 100 amino acid residues produced by all living organisms. Because of their wide biodiversity, insects are among the richest and most innovative sources for AMPs. In particular, the insect Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae) shows an extraordinary ability to live in hostile environments, as it feeds on decaying substrates, which are rich in microbial colonies, and is one of the most promising sources for AMPs. The larvae and the combined adult male and female H. illucens transcriptomes were examined, and all the sequences, putatively encoding AMPs, were analysed with different machine learning-algorithms, such as the Support Vector Machine, the Discriminant Analysis, the Artificial Neural Network, and the Random Forest available on the CAMP database, in order to predict their antimicrobial activity. Moreover, the iACP tool, the AVPpred, and the Antifp servers were used to predict the anticancer, the antiviral, and the antifungal activities, respectively. The related physicochemical properties were evaluated with the Antimicrobial Peptide Database Calculator and Predictor. These analyses allowed to identify 57 putatively active peptides suitable for subsequent experimental validation studies.

Antimikrobiniai peptidai turi kertinę reikšmę imunitetui ir yra pirmoji apsauga nuo bakterijų, grybų bei virusų. Antimikrobiniai peptidai yra visų gyvų organizmų gaminamos mažos molekulės, dydžiu nuo 10 iki 100 amino rūgščių liekanų. Vabzdžiai (tarp jų ir Juodoji plokščiamusė) jų turi bene daugiausiai dėl to, kad gali išgyventi labai nedraugiškose aplinkose. Šis tyrimas identifikavo, kad Juodoji plokščiamusė turi apie 57 potencialiai aktyvius antimikrobinius peptidus tinkamos tolesniems tyrimams.

Šiame tyrime mokslininkai atrado, kad Juodosios plokščiamusės lervų užkrėstų Lactobacillus casei ekstraktas turi antimikrobinių savybių prieš Salmonella rūšis. Šis rezultatas pademonstruoja, kad ekstraktas yra galingas natūralus antibiotikas ir konservantas.

Studijos resultatai pateikia įžvalgas į juodosios plokščiamusės (Hermetia illucens) antibakterinių peptidų aktyvumą in vitro ir in vivo bei rodo didelį jų potencialą.

Straipsnio rezultatai parodo, kad šios rūšies vabzdžiai (Hermetia illucens) yra fermentuojami ir turi stiprų antimikrobinį aktyvumą prieš testuotus patogenus.

Tyrime buvo naudojami žuvų miltai, 8 % (sojų ir juodosios plokščiamusės pašaro) ir 16 % ( sojų ir juodosios plokščiamusės pašaro). Po 10 savaičių buvo ištirti įvairūs upėtakių parametrai. Juodosios plokščiamusės priedo naudojimas užkirto kelią upėtakio žarnyno enteričiui ir skatino jo imuninę sistemą.

Tyrimo išvadose teigiama, kad Escherichia Coli sukeltas penomų paršelių viduriavimas gali būti sumažintas Juodosios plokščiamusės (Hermetia illucens) lervų pagalba, pagerinant kiaulių imuninę sistemą.

Taip pat skaitykite